Vi är Föreningen Tingsgården!


Föreningen Tingsgården är en ideell förening som startades november 2013 efter att föregående förening beslutat sig för att avveckla. Vi önskar att Tingsgården ska få leva vidare som aktivitets- och samlingslokal i Sköllersta och att Tingsgården ska vara en mötesplats för aktiviteter och gemenskap för alla åldrar. I föreningen är vi nu cirka 200 medlemmar.

Styrelsen

Ordförande: Sofi Lind


Vice ordförande: Linda Harbe


Kassör: Yvonne Björkman


Sekreterare: Meta Fagerström

Ledamöter: Louise Andersson, Anders Edsbrand, IngMarie Rice Edsbrand


Suppleanter: Emma Lindgren, Therese Leisby Petterson, Lennie Björkman

Tingsgårdens historia

Sköllersta tingshus byggdes 1907 och användes som tingshus fram till 1947. Här fanns en tingssal, vaktmästarbostad, samt rum för nämndemän och domare. Tingshuset ägs sedan dess av Hallsbergs kommun. Under en tid bedrevs här skolundervisning och har efter det använts både av kommunen och föreningar. Huset är byggt i typisk jugendstil, med liggande och stående panel, fönster med en tätspröjsade fönster och en ingång mellan två halvrunda torn med spira. Bakom tingshuset finns det gamla stallet och den gamla arresten bevarade.

 https://studylibsv.com/doc/115325/sk%C3%B6llersta-socken---hallsbergs-kommun


Kom och var med!

Vill du också hålla Tingsgården och Sköllersta levande? Tveka inte att höra av dig!


Vi välkomnar alla som vill vara med och bidra med stort eller smått. Det kan vara alltifrån att hålla i en studiecirkel, leda ett träningspass eller vattna blommorna. Vi efterlyser särskilt aktiviteter för barn i alla åldrar! Kontakta oss!