Kontakt

 

Välkommen till Föreningen Tingsgården i Sköllersta

 

Kontakta oss gärna via mail: info@tingsgardenskollersta.se eller telefon: 076-810 00 19

 

Styrelsen

 

Ordförande: IngMarie Rice Edsbrand

 

Vice Ordförande: Linda Harbe

 

Kassör: Yvonne Björkman

 

Sekreterare: Therese Leisby

 

Ledamot: Sven Bergstedt

 

Ledamot: Anders Edsbrand

 

Ledamot: Lennie Björkman

 

Suppleant: Emma Lindgren

 

Suppleant: Jenny Nilsson

 

Suppleant: Matilda Strömberg